NEDEN LOJİSTİK???

Lojistik Sektöründe İnsan Kaynakları Neden Farklıdır?
 
Lojistik sektöründe 10 bini aşkın insan ihtiyaç var ve açık her geçen gün büyüyor. Sektör olarak yeni bir bi­linçlenme ile hızla ge­lişmekte olan Lojistik alanında insan kaynakları, bilhassa sektörün son dönem­de kazandığı ivmeyle iş dünyası ­işgücü açısından sektöre bakışta yaşanan bilinçlenme ile giderek önem kazanmaya devam edecek­lerdir.

Son zamanlara kadar, top­lumda sadece "taşıma" ve "taşıma­cılık" olarak algılanmakta olan Lo­jistik, kısaca, "müşterilerin ihtiyaç­larını karşılamak üzere, ham mad­denin başlangıç noktasından, ürü­nün tüketildiği son noktaya kadar olan tedarik zinciri içindeki malzemelerin, işlerin, servis hizmetleri­nin, süreçlerin ve bilgi akışının ak­samadan, etkili ve verimli bir şekil­de, her iki yöne doğru taşınması, çalışması ve depolanmasının, planlanması, uygulanması, kontrol edilmesi ve bütün bu süreçlerin sürdü­rülebilirliğinin sağlanması" şeklin­de tanımlanabilecek oldukça geniş ve entegre bir çalışma sürecidir. Bu açıdan bakıldığında Lojistik, Te­darik, Üretim, Sevk, Depolama, Paketleme, Taşıma gibi temel Te­darik Zinciri Yönetimi aşamaları, Toplam Kalite Yönetimi, modern iş Geliştirme süreçleri, Bilişim Tek­nolojileri, Müşteri Hizmetleri / iliş­kileri Yönetimi, gibi bir çok bileşeni ile entegre bir sektör olarak karşı­mıza çıkmaktadır.Ülkemizde genel olarak, spot işler yaparak günlük kazançlarıyla ge­çinmeye çabalayan küçük firmalar, geleneksel anlayışla global hedef­lere ulaşmaya çalışan KOBİler, hol­dingler bünyesinde lojistik faaliyet­leri yerine getirmek üzere ortaya çıkan yapılanmalar, yabancı firma­ların Türkiye’deki şubeleri, kargo şirketi olarak kurulmuş ve sonra­sında lojistik firma haline gelme yo­lunda ilerlemekte olan şirketler gi­bi bir gelişme sürecinde gözlediği­miz sektörel çalışmaların son yıllar­da giderek daha bilinçli ve sektö­rün global gelişmelerini daha ya­kından izleyen bir sürece girmiştir. Çoğunluğu küçük ve orta büyük­lükteki işletmelerden oluşan sek­törde dünya taşımacılık devleriyle rekabet edebilecek güce ulaşmış şirketlerin sayısının giderek arttığı­nı gözlenmektedir. Diğer taraftan, ekonomik canlanma, ülkemizin coğrafik konumu, küresel çapta fa­aliyet gösteren taşımacılık ve lojistik şirketlerini de Türkiye’ye çek­mektedir Lojistik, 21. yüzyılın inci­si olacak, gelişecek üç önemli iş kolu arasında Bilişim Teknolojisi, Mikro Biyoloji - Gen Teknolojisi ile birlikte sayılmaktadır.

Lojistik Sektöründe İki Şey Çok Önemlidir: Teknoloji ve İnsan
Lojistik sektörü gelişen ve büyüyen bir sektör, ekonomi ve ticaret hac­minin büyümesi ile birlikte lojistik firmalarına ve yetişmiş insan kay­nağına ihtiyaç da giderek artmakta, günümüz Lojistik firmaları, hedefle­rine en verimli biçimde ulaşabilme­lerinde insanın en önemli rolü oyna­yacağı inancı ile ilk hareket noktası­nın "insan" olduğu bilinci ile hare­ket etmektedirler Türkiye’de lojis­tik sektöründeki gelişmeler sektö­rün iş gücü gelişimini de olumlu yönde etkilemiş, rakip firmaların gelişmesine, sektörde rekabet or­tamının artmasına, sektöre ve şir­ketlerin gelişimine destek olmuş, yeniliklerin önünü açmıştır. Günümüzün küreselleşme yolun­da hızla ilerleyen en ekonomik anlayışı içerisinde ve onunla birlikte moder Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi, şirketlerin rekabetinde giderek artan önemli bir rol üstlen­mektedir. Bu gelişmelerin bir sonu­cu olarak Türkiye’de de, lojistik hiz­meti alan ve veren firmalar açısın­dan rekabet çok daha çetin koşul­larda yaşanmaktadır. Bu ortamda giderek ve hızla büyüyen hacim ve yaşanan rekabetin sonucunda dü­şen kar marjları, yeni koşullara uyum ve modernleşme sürecindeki yapılanmalar, sektöre odaklanmış akademik çalışma ve eğitimlerin değer kazanması ve yaygınlaşması ile sektörü yeni iş modelleri, ileri mühendislik tekniklerine doğru bir sürece doğru yönlendirmektedir. Globalleşen anlayışta yaygın ola­rak görüldüğü üzere, firmaların re­kabetinin, artık ürettikleri ürünler­de veya sunulan pazarlarda değil, kullandıkları tedarik zincirlerinin yönetimlerindeki anlayışları, modern iş gücü ve yöntemlerle des­teklenmiş işleyiş­leri arasında ola­cağını düşüne­rek, stratejilerini belirlemekte olan günümü­zün modern yö­neticileri, 10­ lojistik sektö­rüne ve sektördeki iş gücüne bu farklı­laşma ile yaklaşmakta­dırlar. Piyasa koşullarının değişmesi, yeni trendlerin gelmesiyle lojistik kavramının ilgi odağı haline gelmesi ile hem işverenler hem de bu hiz­meti alanlar, bir lojistik bilinçlen­me ve öğrenme sürecinden geç­mişlerdir. Dolayısıyla entegre çö­züm üreten, maliyeti minimize eden lojistik kavramı yaygınlaş­mıştır. Bu doğrultuda, lojistik sek­töründe iki şey çok önemlidir: tek­noloji ve insan kaynakları. En son teknolojiyi en iyi kullanabilen, her­hangi bir olayda inisiyatif sahibi, planlamacı ve senkronize çalışabi­len bir İK hedeflenmektedir.

Yorumlar

 

Etimesgut Evden Eve Nakliyat, 0312 226 23 78,Etimesgutta Taşımacılık Nakliyat EvdenEve Nakliyat Yılmaz evden eve nakliyat Etimesgut Evden Eve Nakliyat Etimesgut ilçesine her türlü nakliyat işleriniz düzenli güvenli bir şekilde taşıma garantisi vermektedir. Araçlarımızı günün teknolojisine göre sürekli yenilemekteyiz günümüz şartlarına uygun personel bilgili, tecrübeli elamanlar yetiştirerek size en güvenli taşıma

YILMAZNAKLİYAT03122262378EVDENEVE 18.02.2014

KEÇİÖREN EVDEN EVE NAKLİYAT, 0312 226 23 78 KEÇİÖRENDE NAKLİYE, EVDEN EVE SİGORTALI TAŞIMACILIK, EVDEN EVE TAŞIMACILIK, DEPOLAMA İŞLERİ, İTİNALI TAŞIMACILIK, MARANGOZLU TAŞIMACILIK, AMBALAJLI SARMALI EVDEN EVE NAKLİYAT

KEÇİÖREN EVDEN EVE NAKLİYAT, 0312 226 23 78 08.01.2012

 Makalelere yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye girişi için tıklayınız...

Makaleler

  || Neden bir taşınma firmasına ihtiyacım var?

  || Taşınmak isteyen nakliyat firmasını internetten buluyor!

  || NAKLİYAT DEFTERİ

  || Taşınır Mal Yönetmeliği Değişti

  || AKLINIZDA KALSIN !!!

  || TAŞIMA FORMÜLLERİ

  || İhracat'ta Teslim Şekilleri

  || NEDEN LOJİSTİK???

  || EVDEN EVE NAKLİYE FİRMASI DEMEK ...

  || Havayolu Taşımacılığı

  || NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİDİR

  || Emlak Vergisi Ödemelerini Kaçırmayın!!!

  || Gün Geçtikçe Büyüyen Nakliyat Sektörü

  || KARGO SEKTÖRÜ NİYE ÖNEMLİ?

  || K3 BELGESİ NEDİR?

  || NAKLİYAT ÖNCESİ YAPILMASI GEREKENLER

  || MNG KORGA İLE...

  || Deniz Taşımacılığı İle İlgili Bazı iİş Tanımları ::

  || Taşımacılık nedir nasıl yapılmalıdır?

  || T.C. Devlet Demiryolları Taşıma

  || Kargo Taşımacılığı

  || Azerbaycan'la Kazakistan arasında deniz taşımacılığı ile ilgili anlaşma imzalanacak

  || Emtia Nakliyat Sigortası Genel Şartları

  || Kıymet Nakliyat Poliçesi Genel Şartları

  || Kıymet Nakliyat Sigortası

  || Yük Sigortası

  || Pratik Bilgiler

  || SEL FELAKETİ VE NAKLİYAT İLE İLGİLİ HASARLAR

  || İran,Özbekistan,Türkmenistan,Suriye

  || Evden Eve Nakliye,Şehirden Şehire Nakliyat ve Tüketici Kanunu

  || Evden Eve Şehirden Şehire Nakliyat Firmalarının Kamyon yada Kamyonet Seçimi Nasıl Olmalıdır ?

  || Türkiye'de Lojistik Danışmanlık Hizmetleri Nelerdir ?

  || Evden Eve Nakliyede Nasıl Fiyat Pazarlığı Yapmalısınız ?

  || SRC ve K Türü Ticari Taşıma Belgeleri

  || Şehirlerarası Evden Eve Nakliyatta Bilmemiz Gerekenler Nelerdir ?

  || karayolu tasıma kanunu

  || İş Güvenliği Ve Çevre

  || Lojstik

  || Ambalaj Malzemelerinin Yeni Olması

  || Kargo

  || Nakliyat Emtea Taşıma Sigortası

  || Taşımacılık Nakliye şirketleri

  || Eşya Depolama

  || Uluslararası Nakliyat

  || 2.Taşınırken Nelere Dikkat Edilmesi Gerekir ?

  || Evden Eve Nakliyat Fiyatları

  || 1.Taşınırken Nelere Dikkat Edilmesi Gerekir ?

  || Asansörlü Nakliyat - Taşımacılık

  || Ev Sahibi Tarafından Yapılması Gereken Ön Hazırlıklar

  || Doğru Nakliye Firması Seçimi

  || Nakliyat Sektöründe Olup Bitenler

  || Evden Eve Nakliyat Firmaları

Evden Eve Nakliyat Firmaları

 Şu an sistemimizde reklam bulunmamaktadır.
evden eve nakliyat taşımacılık firmalarının buluştuğu güvenilir ve uygun fiyatlarda ankara istanbul izmir adana trabzon izmit muğla mersin gaziantep van antalya bursa eskişehir bolu ve diğer tüm türkiyedeki naliyat firmalarının buluştuğu nakliyatsepeti.com